DN skriver om Guteskolans frukost

, ,

I måndagens upplaga skriver Dagens Nyheter att det finns ett samband mellan frukost och elevers skolresultat. Detta har enligt tidningen stöd i internationell forskning men trots det svarar två av tre rektorer, i en ny Sifo-undersökning, att det aldrig serveras frukost på deras skolor. Anledningen är att frågan inte är prioriterad, dels på grund av ekonomiska skäl.

Guteskolan är en av två skolor som DN lyfter fram där man erbjuder eleverna frukost. Rektor Anna Engström säger i artikeln att en av alla positiva fördelar med att få frukost på skolan är att eleverna hinner landa och att de får chansen att prata med en vuxen. Kostnaden är något som ”skolan får tillbaka” och ”frukosten är en av de bästa sakerna vi har gjort på skolan”.

Att erbjuda skolans elever en näringsrik frukost är en del av Guteskolans hälsoprofil – från de allra yngsta till och med de äldsta på gymnasiet. Frukosten blev nationellt uppmärksammad 2020 då Guteskolan och Gutegymnasiet vann tävlingsgrenen Årets Frukostlyft i Arla Guldko.

Här kan du läsa artikeln från DN.