VÄLKOMMEN TILL
FÖRSKOLAN SLOTTSPARKEN

En förskola i Visby innerstad.

Strax ovanför hamnen.