Pingisturnering

På Guteskolan satsar vi på hälsan. Hela Guteskolan har hälsoprofil vilket innebär att vi rör mycket på oss. Det speglas även i vår fritidsverksamhet såklart.

Onsdagen den 17 april anordnades pingis för fritidseleverna. Tanken är att Guteskolans fritidsverksamheten ska erbjuda eleverna olika alternativ att röra sig på.

En mycket uppskattad dag av eleverna, många skratt och glädjerop!