Hållbarhetsvecka

På Guteskolan anordnade vi nyligen en vecka dedikerad till hållbarhet för våra högstadieelever. Med fokus på att lära och utforska tog vi eleverna med på en resa för att fördjupa förståelsen för hållbarhetsfrågor och uppmuntra till positiva handlingar för en bättre framtid.

Veckan var fylld med både spännande utflykter och aktiviteter. En höjdpunkt var besöket på reningsverket i Visby, där eleverna fick se hur vårt avloppsvatten tas hand om för att skydda miljön och säkra vattenresurserna för framtiden. Det var en ögonöppnare för många och ett viktigt steg i att förstå vår roll i att bevara planeten.

Veckan kulminerade i ett härligt vernissage där våra elever fick visa upp sin kreativitet och engagemang för hållbarhet. Genom olika uppgifter och projekt fick eleverna möjlighet att utforska olika aspekter av hållbarhet och presentera sina idéer och lösningar.

I tävlingarna visade eleverna prov på både skicklighet och fantasi. 7:orna visade upp sina skaparfärdigheter genom att göra fågelholkar, medan 8:orna tog sig an utmanande problem för att hitta innovativa lösningar. 9:orna visade upp sina kunskaper genom att bygga egna ekosystem. Alla bidrag var imponerande och det var tydligt att eleverna verkligen engagerat sig i att hitta kreativa sätt att främja hållbarhet.

Vinnarna av temaveckans tävlingar blev Gry, Julia, Falak, Josefine (7:an), Judit, Miranda, Isabell (8:an) och Ahmad, Vidia och Mondrian (9:an). De har tillsammans visat upp enastående kreativitet och engagemang för hållbarhet och miljömedvetenhet. Deras arbete har inte bara inspirerat oss alla utan också fått oss att tänka nytt och sträva efter en grönare framtid. 

Julia berättar att det bästa med veckan var filmvisningarna och leken där man fick öva på källsortering som också blev en spännande tävling mellan klasserna.

Miranda lyfter att hon fick nya perspektiv och lärde sig mycket under veckan. Hennes uppgift var att tillsammans med några klasskamrater lösa ett problem, och deras idé om att utvidga pantning till andra material än bara flaskor visade på deras kreativa och innovativa tankesätt. Miranda reflekterade också över att många kanske inte pantar för att de tycker att det är tråkigt, och därmed föreslog de ett sätt att göra återvinning mer engagerande och fördelaktigt för människor.

Ett stort tack till er för ert fantastiska bidrag!

I bild från vänster till höger: Gry, Falak, Josefine, Julia, Vidia och Miranda

I bild: Nils ”Nisse” Kjellman

För att fånga känslan av veckan och höra mer om elevernas erfarenheter, hade vi en chans att prata med en av våra egna stjärnor, Nils ”Nisse” Kjellman:

Vilket moment har varit roligast den här veckan?
– Det var kul att göra burkarna som fungerade som ett eget ekosystem. Vi fick lägga i lite allt möjligt och vi lade i Aloe Vera och sten och gjorde det lite skog-aktigt. 

Hur har temaveckan påverkat ditt sätt att tänka kring hållbarhet och miljövänliga val?
– Jag tyckte att jag hade ganska bra koll sedan innan. Vissa saker var bra att höra igen, men jag tyckte att jag kunde det mesta faktiskt.

Vad kan elever och personal göra på skoltid för att vara mer miljövänliga?
– Vi är ganska duktiga på det tycker jag. Det är väl smågrejer som att inte slösa så mycket och sortera.

Vad är svårast med att leva hållbart tycker du?
– Att man inte kan njuta fullt ut. Man kan få skuldkänslor om man gör en resa för mycket eller så.

Vad hoppas du att andra tar med sig från temaveckan?
– Att man ska njuta men inte slösa.

Hållbarhetsveckan blev verkligen lyckad! Genom att kombinera lärande och kreativitet fick våra elever inte bara en djupare förståelse för hållbarhetsfrågor, utan också möjlighet att visa upp sitt engagemang och sin talang. Vi ser fram emot att fortsätta att inspirera och utbilda våra elever för att skapa en mer hållbar framtid för oss alla.

Tack till alla elever och lärare som bidrog till en rolig och lärorik vecka!