Stor trygghet bland Guteskolans elever

, ,

En undersökning som gjorts på Guteskolans grundskola visar att nästan hundra procent av eleverna känner sig trygga i skolan och på rasterna. 

– Det är häftigt. Många elever som kommer till oss har inte känt sig trygga tidigare. Och lärarna på skolan har i flera år jobbat med tillgänglighet och konfliktlösning, säger Anna Engström som är rektor på grundskolan och tillägger:

– Eleverna vet att när en konflikt dyker upp så tar vi tag i det, och detta ger också en trygghet.

Samtliga elever i klass tre, fem och åtta har fått svara på enkäten som delats in i åtta ämnesområden. Den första delen handlar om lärande, trygghet & hälsa, inflytande & ansvar och skolmat & arbetsmiljö. De sista delen går in på användning av digitala verktyg, skolsköterska & skolkurator och till sist skolan i sin helhet. Detta är samma enkät som delas ut på regionens skolor under benämningen ”Måttbandet” där svarsalternativen i de flesta fall består av en fyragradig skala med svar som ”instämmer helt” eller ”instämmer inte alls”.

Flera frågor fick maxresultat och ett exempel på det var inom kategorin ”lärande”. Där fanns frågor som bland annat handlade om ifall eleven själv upplever att hen lär sig mycket. Frågorna handlade även om lärarens förväntningar, om eleverna får hjälp när de inte förstår och om lärarna diskuterar med eleven om vad de gjort bra och kan förbättra. Alla dessa sju frågor fick hundra procent bland skolans femteklassare. Treornas resultat blev lite lägre men låg ändå på 96 procent.

De tre årskurserna är helt överens om att tryggheten på skolan bra. Bland treorna och åttorna känner sig samtliga helt trygga och i femman blev siffran 89 procent. Även bland treorna ska siffran upp i 100 procent tills nästa års undersökning, menar Anna Engström.

Att resultatet blev så bra beträffande tryggheten på skolan är inget som förvånar Konrad Boberg i 8B.

– Det märks för det är aldrig någon som ser ledsen ut eller står ensam på rasterna. Ingen blir mobbad utan alla är trevliga mot varandra. Det är väldigt positivt att alla känner sig trygga, säger han.

[alert color=”white”]

TITTA PÅ GUTESKOLANS ENKÄTSAMMANSTÄLLNINGAR FÖR 2015

[/alert]

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.