Stöd Gute-elevernas insamling till Musikhjälpen

, ,

Åtta elever på Guteskolan håller just nu på att samla in pengar till Musikhjälpen som i år tar upp ämnet barnarbete. Så mycket som var tionde barn, eller 160 miljoner barn runt om i världen, tvingas till barnarbete. 

Eleverna har haft ett lotteri med fina priser från företag runt om på ön. Och de har även haft en padelturnering och ett musikquiz där deltagaravgiften skänkts direkt till insamlingsbössan.

Vill du vara med och hjälpa till?

Här hittar du elevernas bidragsbössa där du kan skänka ett valfritt bidrag.

En bit in i detta ljudklipp hör du eleverna berätta för Sveriges Radio om sin insamling.