Stanna hemma när du är sjuk

,

Precis som vid varje skolstart, kan vi förvänta oss en ökad spridning av luftvägsinfektioner. Det gäller även covid-19.
Det är viktigt att barn, elever och personal stannar hemma när de är sjuka, även den som är vaccinerad.

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens information inför terminsstarten.