Mjölkstöd

Guteskolan tar emot skolmjölksstöd, vilket innebär att den mjölk vi serverar delvis finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket.