All vinst går tillbaka in i verksamheten

 

Tänk vad tiden går fort. Guteskolan AB har redan varit igång i över 10 år. Jag har med stolthet fått vara med om denna resa. Från några få anställda och 70 elever det första året till både förskoleverksamheter, F-9, 9 gymnasieprogram, närmre 600 elever och över 100 anställda.

En hel del saker har förändrats och utvecklats men det finns några punkter som står fast. En av dem handlar om den eventuella vinsten som skapas och vad som ska göras med den. Redan före starten hade vi beslutat att ingen vinst skulle gå till aktieägarna, utan den skulle återinvesteras i verksamheten. Det var en principfråga då och är det lika mycket idag.

Att vi startade skolverksamhet har aldrig handlat om vinstuttag, utan om att vi båda två är lärare som brinner för ungdomars utveckling. Vi tyckte också att det saknades en skola som fokuserar på områden som vi anser är primära. Var fanns skolan som förstod att inlärningen blir enklare när man sätter elevernas trygghet i första hand? Att inlärningen blir enklare om man får röra på sig? Vi hittade ingen så vi skapade en och idag har vi en väl fungerande skolverksamhet från de minsta till de största.

Ett område där vi gärna lägger extra pengar är skolans hälsoprofil som genomsyrar hela verksamheten. Med den får alla elever extra rörelsepass och de får starta dagen med en näringsrik frukost på skolan. Luncherna lagas ofta på ekologiska och närproducerade råvaror. Vi har också en väl utvecklad elevhälsa för att ge alla elever det stöd som krävs.

I och med att alla verksamhetens delar byggs ut krävs stora investeringar i renoveringar och utveckling av nya lokaler. Det senaste året har vi startat en ny förskola och byggt ut för fler klasser för F-9. På gymnasiet har vi precis startat en ny floristinriktning och efter att idrottsklubbar hört av sig har vi också satsat på lokal idrottsutbildning. Vi snålar inte på läromedel, digitala hjälpmedel, på utlandspraktikplatser eller på våra samarbeten med näringslivet. Vi vill vara en personaltät skola för att skapa trygghet, trivsel och för att kunna se eleverna och ge dem de bästa förutsättningarna att få en bra tid i skolan.

Jerry Engström
VD, ägare och lärare